پروژه آبیاری قطره ای نهال بادام در مشکین دشت

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.