پروژه آبیاری قطره ای 3 هکتاری قطعات ویلایی منطقه رامجین

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.