پروژه آبیاری قطره ای منطقه چهارباغ کرج

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.