پروژه آبیاری قطره ای منطقه رامجین

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.