افتتاح پروژه آبیاری قطره ای 45 هکتاری شهرک زیبادشت شمالی

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.