نصب پمپ، تابلو برق و فیلتراسیون پروژه آبیاری قطره ای 45هکتاری شهرک زیبادشت شمالی

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.