پروژه آبیاری قطره ای در شهرک سهیلیه کرج

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.